Herontwikkeling Crooswijkseweg

0
2180

Tamboerlocatie 01-10 architecten 1

Nieuwbouw Supermarkten en woningen

Het blok tussen de Crooswijkseweg en de Tamboerstraat in Rotterdam Crooswijk staat een grote herontwikkeling te wachten. Het plan is om op de zogenaamde Tamboerlocatie nieuwe woningen en twee supermarkten te realiseren. Een groot deel van de huidige bebouwing moet hiervoor worden gesloopt.

In 2013 schreven de gemeente Rotterdam, Havensteder en Woonstad Rotterdam, verenigd als de Alliantie, een selectieprocedure uit voor de ontwikkeling van de Tamboer locatie. Het plan van Wilschut planontwikkeling met Jumbo Supermarkten en 01-10 Architecten werd geselecteerd voor de opdracht. In de afgelopen drie jaar is de oorspronkelijke visie vertaald in een haalbaar plan. In december 2016 is het voorlopig ontwerp afgerond waarna vervolggesprekken plaats zullen vinden over de mogelijkheden tot verdere planrealisatie.

Uitgangspunt in de herontwikkeling is het verbinden van oud- en nieuw Crooswijk. Met de realisatie van de commerciële ruimten in het plan wordt beoogt een hoogwaardige winkelvoorziening aan de wijk toe te voegen en de afvloeiing van koopkracht naar de omliggende wijken een halt toe te roepen.

Twee supermarkten en 13 appartementen

Het herontwikkelingsplan bestaat uit twee op de Crooswijkseweg georiënteerde supermarkten met hier boven 13 appartementen. Bovenop de supermarkten achter de appartementen komt ook een parkeervoorziening. Aan de achterzijde van de supermarkten is een inpandige expeditiestaat bedacht. In de huidige bebouwing aan de Crooswijkseweg is nu De Ontdekhoek gevestigd.

Crooswijkseweg herontwikkeling

Nieuwbouw woningen Boezemstraat

Aan de Boezemstraat worden 28 grondgebonden koopwoningen voorzien, een woningtype waar een groot tekort aan is in de wijk. Parkeren vindt binnen het bouwblok plaats. De architectuur van het plan is zakelijk traditioneel en zoekt aansluiting bij de historische waarden van de wijk.

Het ontwikkelingsplan houdt rekening met het verbreden en herprofileren van de enigszins nauwe Pijperstraat.

kaart is aan het laden - een ogenblik geduld aub...

Tamboerlocatie 51.932862, 4.496069